• Slider 1
  • Slider 1
  • Slider 1
  • Wij creëren diversen betaalbare klimaatoplossingen voor particulieren in woonkamer.
  • Wij leveren 4-zijdige cassette-units met optionele filterlift. Geschikt voor kantoren & retail.
  • VRF systemen voor grote en complexe gebouwen waarin individuele oplossingen voor klimaatregeling vereist zijn. Breed aanbod aan capaciteiten 11,2 t/m 156,5 kW.
  • Wij leveren totaal oplossingen voor datacenters en serverruimtes.
  • Onze luchtverdeelslangen maken het mogelijk om tochtvrij grote hoeveelheden gekoelde (zonder condensatieproblemen) of verwarmde lucht in een ruimte in te brengen.
  • Wij creëren diversen betaalbare klimaatoplossingen voor particulieren in slaapkamers.
  • Wij leveren totale klimaatoplossingen voor hotels.
  • Bedieningen en airconditioningsystemen moeten goed samenwerken. Wij bieden voor elk afzonderlijk project de juiste bediening.

EIA regeling 2015

Veranderingen in de EIA-regeling 2015.

De bestaande code 211103 en 21114 is op sommige punten veranderd. Naast de aanpassingen van sommige temperaturen en de mogelijkheid om voor bepaalde systemen/combinaties de SCOP te mogen gebruiken is er een correctie geïntroduceerd voor Lucht/lucht warmtepomp systemen op de gelijktijdigheid van het systeem van 130% naar 100%. 

211104: Warmtepompen (luchtgerelateerd). Deze code betreft de luchtgevoerde-warmtepomp-systemen

Er wordt onderscheid gemaakt in:

Warmtepomp als lucht/lucht-toepassing:

COP ≥ 4,0 berekend conform NEN-EN14511 bij conditie A7/A20 (buitenluchttemperatuur 7°C, ruimteluchttemperatuur 20°C)

Warmtepompen als lucht/water-toepassing, d.w.z luchtgevoerde warmtepompen met alleen PWFY units: COP ≥ 4,0 berekend conform NEN-EN14511 bij conditie A7/W35 (buitenluchttemperatuur 7°C, watertemperatuur 35°C)

In beide gevallen kan buiten de warmtepomp voor het verwarmingnet (vloerverwarming) €200,- per kW verwarmingsvermogen opgevoerd worden. Bijvoorbeeld: Bij een PWFY van 12,5 kW verwarmingsvermogen mag voor het vloerverwarmingsnet 12,5 x 200 = € 2.500,- opgevoerd worden voor de EIA-regeling 2015.

Onder deze code wordt een maximale gelijktijdigheid in het systeem van 100% gehanteerd.

211103: Warmtepompen (bodemgerelateerd). Deze code betreft de watergevoerde PQ-systemen.

Er wordt onderscheid gemaakt in:

PQ als Water/Lucht-toepassing:

COP ≥ 4,5 berekend conform NEN-EN14511-1:2013 bij conditie W15/A20 (watertemperatuur 15°C, ruimteluchttemperatuur 20°C) of SCOP ≥ 5.0 gemeten conform NEN-EN 14825:2013 bij conditie W20/A20 (watertemperatuur 20°C, ruimteluchttemperatuur 20°C)

PQ als Water/Water-toepassing, d.w.z PQ met alleen PWFY units:

COP ≥ 4,5 berekend conform NEN-EN14511-1:2013 bij conditie W10/W35 (watertemperatuur bron 10°C, watertemperatuur 35°C) of SCOP ≥ 4,5 (bij stookseizoen "A"= average (gemeten conform NEN-EN 14825:2013. 

PQ als Brine – water-warmtepomp met de toepassing van: Glycol mengsel PQ en PWFY units als afgiftesysteem: COP ≥ 4,0, Brinetemperatuur 0°C, Watertemperatuur 35°C of SCOP ≥ 4,0 (bij stookseizoen "A"= average (gemeten conform NEN-EN 14825:2013.

PQ als Brine – lucht-warmtepomp met de toepassing van: Glycol mengsel PQ en binnenunits als afgiftesysteem:COP ≥ 3,0 (Brinetemperatuur 0°C, Ruimteluchttemperatuur 20°C of W10/A20) of met een SCOP ≥ 3,0 (bij stookseizoen "A" = average gemeten conform NEN-EN 14825:2013. 

PQ als Water – lucht-warmtepomp met de toepassing van: Water bij PQ en binnenunits als afgiftesysteem:

COP ≥ 4,5 gemeten conform NEN-EN14511-1:2013 met een Watertemperatuur 15°C, Ruimteluchttemperatuur 20°C of COP ≥ 5,0, Watertemperatuur 20°C, Ruimteluchttemperatuur 20°C

In bovenstaande gevallen kan buiten de warmtepomp voor het verwarmingnet €200,- per kW verwarmingsvermogen opgevoerd worden. 

Energielijst 2015

Met EIA 2015 kunt u 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Luchtkanalen komen niet in aanmerking voor de EIA. 

Download hier: Energielijst 2015