• Slider 1
  • Slider 1
  • Slider 1
  • Wij creëren diversen betaalbare klimaatoplossingen voor particulieren in woonkamer.
  • Wij leveren 4-zijdige cassette-units met optionele filterlift. Geschikt voor kantoren & retail.
  • VRF systemen voor grote en complexe gebouwen waarin individuele oplossingen voor klimaatregeling vereist zijn. Breed aanbod aan capaciteiten 11,2 t/m 156,5 kW.
  • Wij leveren totaal oplossingen voor datacenters en serverruimtes.
  • Onze luchtverdeelslangen maken het mogelijk om tochtvrij grote hoeveelheden gekoelde (zonder condensatieproblemen) of verwarmde lucht in een ruimte in te brengen.
  • Wij creëren diversen betaalbare klimaatoplossingen voor particulieren in slaapkamers.
  • Wij leveren totale klimaatoplossingen voor hotels.
  • Bedieningen en airconditioningsystemen moeten goed samenwerken. Wij bieden voor elk afzonderlijk project de juiste bediening.

Ventilatie-eisen voor scholen & kinderopvang

Op 1 april 2017 moeten alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit zijn ook voor de bestaande bouw de eisen aangescherpt voor de brandveiligheid en het binnenmilieu. 

Uit onderzoek is gebleken dat veel gebouwen nog niet voldoen aan deze eisen. Er zijn nog veel aanpassingen en investeringen noodzakelijk. 

Het binnenmilieu is in een kinderopvang heel belangrijk. De binnenlucht kan in korte tijd al sterk verontreinigd zijn. Elke kinderopvang moet daarom een ventilatievoorziening en een ‘spuiventilatie’ hebben. De eisen aan de ventilatie en de spuivoorziening zijn van toepassing op alle verblijfsruimten, dus niet alleen op de slaapruimten. 

Wijzigingen
De wijzigingen die in het Bouwbesluit 2012 zijn doorgevoerd betreffen vooral de eisen voor de gewone ventilatievoorziening. De huidige eisen zijn nu nog gebaseerd op de ventilatiecapaciteit per vierkante meter, volgens de nieuwe regels moet dit worden gebaseerd op het aantal toegestane personen in een ruimte. Ook zijn er eisen met betrekking tot ramen en deuren in slaapruimte en de maximaal toegestane CO2-waarde in een ruimte. 

Klimaatonderzoek
Klimaatonderzoek is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of aan de nieuwe eisen wordt voldaan. Beekink Installatieadviseurs kan ter plaatse onderzoek doen naar de luchtkwaliteit en temperatuurbeheersing. Deze resultaten worden gelegd naast de wettelijke eisen. Aan de hand van de bevindingen wordt advies gegeven welke verbetermaatregelen mogelijk zijn. Ook worden de kosten inzichtelijk gemaakt van deze maatregelen. Als het klimaatonderzoek aanleiding geeft wordt een plan ontwikkeld voor aanpassing van de luchtbehandeling en eventuele regelinstallaties. 

Meer informatie over de voorschriften voor kinderopvang is te lezen in het informatieblad dat uitgegeven is door de Rijksoverheid.